Trụ sở chính

Thôn Xuân Hạ, Xã Văn Hóa, Huyện Tuyên Hóa, Tỉnh Quảng Bình

+84 (52) 6262 666

Fax: +84 (52) 6268 666

Xem trên bản đồ

Nhà máy Clinker Văn Hóa

Thôn Xuân Hạ, Xã Văn Hóa, Huyện Tuyên Hóa, Tỉnh Quảng Bình

+84 (52) 6262 666

Fax: +84 (52) 6268 666

Xem trên bản đồ

Chi nhánh tại TP HCM

Lầu 7, Tòa nhà An Phu Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, TP. Hồ Chí Minh

+848 73000 589 / Hotline: 1800 6989

Fax: (+84) 8 7300 0519

Xem trên bản đồ