Ấn phẩm/ Tài liệu

Giới thiệu chung về Công ty

Giới thiệu chung về Công ty

Giấy phép Đăng Ký Kinh Doanh

Giấy phép Đăng Ký Kinh Doanh

Sở hữu Trí Tuệ

Sở hữu Trí Tuệ

Giới Thiệu Sản Phẩm STARMAX PCB40

Giới Thiệu Sản Phẩm STARMAX PCB40

Sơ đồ sản xuất xi măng

Sơ đồ sản xuất xi măng

Hỏi-Đáp về sản phẩm

Hỏi-Đáp về sản phẩm

Chứng nhận Hợp Quy Clinker

Chứng nhận Hợp Quy Clinker

Chứng nhận Hợp Quy STARMAX PCB40

Chứng nhận Hợp Quy STARMAX PCB40

Chứng chỉ chất lượng của STARPRO PCB50

Chứng chỉ chất lượng của STARPRO PCB50

Chứng chỉ chất lượng của STARMAX PCB40

Chứng chỉ chất lượng của STARMAX PCB40

Các Tiêu chuẩn cơ sở của clinker / xi măng

Các Tiêu chuẩn cơ sở của clinker / xi măng

Form Mẫu ứng tuyển

Form Mẫu ứng tuyển

Bộ Hồ Sơ Năng Lực Công Ty

Bộ Hồ Sơ Năng Lực Công Ty

Album

Video

Tất cả video của STARCEMT

STARCEMT RADIO

16-17.09.2016 - Xây dựng giá trị cốt lõi tại HO

10-12.08.2016: Hoạt động Road show tại Sóc Trăng – Bạc Liêu

22-23.07.2016 - Xây dựng giá trị cốt lõi tại HCMB

08.06.2016: Bản tin THVL1.

08.06.2016: Bản tin HTV7.

Hình ảnh

Tất cả hình ảnh về STARCEMT

24,25.09&01.10.2016 - ĐÀO TẠO QUẢN LÝ CẤP TRUNG_HCMB-

16-17.09.2016 - Xây dựng giá trị cốt lõi tại HO

12.08.2016 - Hoạt động của STARCEMT tại Sóc Trăng và Bạc Liêu

22-23.07.2016 - Xây dựng giá trị cốt lõi tại HCMB

17.06.2016 - Hội nghị khách hàng VIP

08.06.2016 - Khai trương nhà máy Biên Hòa

26.02.2016 - Hội nghị nhà phân phối

25.01.2016 - STARCEMT DAY

11.06.2015 - Khách hàng tham quan nhà máy Văn Hóa

11.07.2014 - Kỷ niệm 1 năm clinker ra lò.

02.07.2013 - Hình ảnh ngày đốt lò đầu tiên

2012-2013 - Hình ảnh xây dựng nhà máy Văn Hóa